Door Houkje Rijpstra op 20 januari 2014

Dagboek van een lijsttrekker 1

18 januari 2014

Noardburgum was vanmorgen het reisdoel, voor een bijeenkomst van de PvdA Tytsjerksteradiel, die tevens de officiële start van onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen betekende. Niet dat we nu ineens wat gaan organiseren, ook de afgelopen jaren zijn er geregeld Politieke Café’s geweest over actuele thema’s. Met Lutz Jacobi over duurzaamheid, met Agnes Wolbert over de zorg en met Jacques Monasch over huur- en koopwoningen om maar enkele te noemen.

Vanmorgen was Tweede Kamerlid John Kerstens onze gast om van gedachten te wisselen over de sociale werkvoorziening. Een onderwerp waarover, zeker in onze Caparis-regio, de afgelopen jaren veel te doen is geweest. Maar ook, waar de komende jaren ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden, die zorgen voor veel onrust onder de ruim 2400 mensen met een beperking die bij dit bedrijf werken. Fijn dat ook een aantal Caparismedewerkers aanwezig was om hun zorgen, maar ook uitdagingen met ons te delen.

In december ben ik door de ledenvergadering verkozen tot lijsttrekker bij de verkiezingen die op 19 maart zullen plaatsvinden. Een hele eer, want ik voel me met hart en ziel verbonden met de sociaal-democratie en de PvdA. Het werk als wethouder heb ik de afgelopen bijna 8 jaar met heel veel plezier gedaan en ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben. Voor zover je ooit klaar kunt zijn met dit veelzijdige werk overigens.

Maar de in de inleiding al genoemde ontwikkelingen, waarbij gemeenten de komende jaren zware taken, die mensen direct raken, van het rijk naar zich toe krijgen, maken het meer dan ooit noodzakelijk dat de PvdA in colleges en raden hier stevige invloed op uit kan oefenen. Geen gemakkelijke taak overigens, want met de nieuwe taken op het gebied van werk en (jeugd-)zorg komen ook stevige bezuinigingen mee. Er zullen dus gevoelige keuzes moeten worden gemaakt, want precies hetzelfde doen als wat het rijk de afgelopen jaren deed, is simpelweg niet mogelijk.

De PvdA houdt daarbij altijd oog voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Om op het thema sociale werkvoorziening door te gaan: eerst kijken naar de mensen, structuren komen daarna pas. Wat gaat de noodzakelijke nieuwe inrichting van de sociale werkvoorziening voor de mensen die er werken betekenen? Wie hebben onze steun het hardst nodig en wie kan zaken ook zelf regelen? Wie kan aan het werk in het ‘gewone’ bedrijfsleven en voor wie is dat niet mogelijk?

Het maakt zeker uit wie er bij het maken van de keuzes aan de knoppen zit. Voor een sociale en eerlijke richting is een sterke PvdA in Tytsjerksteradiel van groot belang. Uw stem maakt dus wel degelijk verschil!

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra