Welkom bij de PvdA Tytsjerksteradiel

Welkom op de website van de PvdA afdeling Tytsjerksteradiel. Onze afdeling spant zich in om deze site zo toegankelijk en compleet mogelijk te maken en te houden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze afdelingssecretaris. (Kijk bij ‘de afdeling’)


Uitnodiging – ‘Geen plek voor een kind’

27 september 2017

Iedereen is van harte welkom op een interactieve avond met als thema ‘Geen plek voor een kind, het leven van kinderen in een gezinslocatie’. De bijeenkomst vindt plaats in Glinstrastate, Schoolstraat 83 in Burgum. Inloop vanaf 19:30, start programma om 20:00 uur. Op woensdag 27 september organiseren PvdA, GrienLinks, Christenunie en D66 uit de gemeenten

lees verder »

Kandidaatstelling gemeenteraad 2018-2022

door Klaas Hiemstra op 26 september 2017

HERHAALDE OPROEP Het bestuur van de PvdA-afdeling Tytsjerksteradiel maakt bekend dat leden tot en met 7 oktober 2017 kunnen aanmelden als kandidaat voor plaatsing op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de gemeente Tytsjerksteradiel. De lijst wordt op 21 november 2017 vastgesteld. De aanmelding kan bij de afdelingsvoorzitter per e-mail: K.Hiemstra2@chello.nl

lees verder »

PvdA wil stembureau bij HAVO-Top Burgum

door Saskia van der Werf-Bieleveld op 19 september 2017

De PvdA wil bij de volgende verkiezingen een stemlokaal binnen de HAVO top in Burgum. In de raadsvergadering van donderdag 21 september 2017 diende Saskia van der Werf-Bieleveld namens de PvdA een motie in. De PvdA hoopt op deze manier dat meer 18 jarigen gaan stemmen. Een ruime meerderheid van de Raad steunde de motie

lees verder »

Sipke van der Meulen nieuwe fractievoorzitter

door Peter van de Hoef op 8 september 2017

Sipke van der Meulen is de beoogd opvolger van Ellen Bruins Slot als raadslid voor de PvdA. Naar verwachting zal hij op 21 september 2017 geïnstalleerd worden. De fractie heeft vanavond unaniem besloten dat Sipke tot de raadsverkiezingen van maart 2018 als fractievoorzitter zal fungeren. Plv. fractievoorzitter is Saskia van der Werf-Bieleveld.

lees verder »

By it ôfskie als wethâlder …

door Houkje Rijpstra op 21 juli 2017

Nei mear as 11 jier wethâlderskip ha ik de gemeenteried op 13 july witte litten dat ik it amt yngeande 1 septimber fan dit jier del lis. En ja, dat is foar it ferstriken fan de termyn fan 4 jier wêrfoar’t ik yn 2014 (op ‘e nij) beneamd bin. Doe’t ik yn april 2006 oerstapte

lees verder »