Welkom bij de PvdA Tytsjerksteradiel

Welkom op de website van de PvdA afdeling Tytsjerksteradiel. Onze afdeling spant zich in om deze site zo toegankelijk en compleet mogelijk te maken en te houden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze afdelingssecretaris. (Kijk bij ‘de afdeling’)


Geen co-vergister bij Bergumermeercentrale

door Rinze Eizema op 17 juni 2017

In de raadsvergadering van donderdag 15 juni 2017 is gesproken over de co-vergister die Engie op het terrein van de elektriciteit centrale aan de noordkant van het Burgumermeer wil realiseren. De raad heeft met een motie (21-1) besloten geen brood te zien in deze vergister. Was er eerst sprake van het uitbrengen van een advies

lees verder »

Oproep kandidaats-raadsleden

door Klaas Hiemstra op 17 juni 2017

Het bestuur van de PvdA-afdeling Tytsjerksteradiel maakt bekend dat leden zich vanaf heden tot en met 27 augustus 2017 kunnen aanmelden als kandidaat voor plaatsing op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de gemeente Tytsjerksteradiel.   De aanmelding kan bij de afdelingsvoorzitter per e-mail: K.Hiemstra2@chello.nl De aanmelding dient te bevatten: Naam en

lees verder »

Armoedebeleid verruimd

door Margot Erkelens op 1 juni 2017

In de laatste raadsvergadering is het armoedebeleid aan de orde geweest. Op ons voorstel, gesteund door CDA, FNP en GrienLinks, is het armoedebeleid verruimd. Dit beleid sluit aan bij wat wij als PvdA willen: mogelijkheden voor iedereen om in onze samenleving mee te doen. Het afgelopen jaar hebben we meerdere aansluitende onderwerpen op de gemeentelijke agenda

lees verder »

Co-vergister Burgum

door Saskia van der Werf-Bieleveld op 24 mei 2017

De energie wereld verandert en duurzame energie krijgt hierin een steeds grotere rol! De PvdA fractie vindt het erg belangrijk dat er goed en zorgvuldig wordt nagedacht of het wenselijk is dat Engie op het terrein rond de Burgumer centrale een zonnepark van 5 hectare en een biovergister gaat bouwen. De gemeenteraad heeft in deze

lees verder »

BoatFunSports kan onder voorwaarden op Burgumer Mar

door Ellen Bruins Slot op 19 mei 2017

Voor PvdA fractie een discussie punt: wat weegt zwaarder? Rust en ruimte op de Mar  of het plezier van voornamelijk jongeren die van snel varen houden? Verschillende mensen, verschillende wensen. Verschillende hobby’s. Er is nog meer water in onze gemeente, bijvoorbeeld de Leijen en de Alde Feanen. Dus rustige plekken blijven er wel in de buurt. Het

lees verder »